Hội thảo Số hóa ngày 25/04/2015

  •  

    Ông Francois Rancy nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông

     
  •  

    Các đại biểu tham dự Hội thảo