Tình hình phát triển, quản lý của chùm vệ tinh phi địa tĩnh băng rộng và công nghệ, thiết bị kiểm soát

Trong những năm gần đây, chùm vệ tinh phi địa tĩnh băng rộng (hệ thống vệ tinh NGSO) phát triển rất mạnh mẽ với khả năng cung cấp dịch vụ băng rộng...

Những quy định đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội thảo luận, thông qua với tỉ lệ nhất trí cao tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội...

Những kinh nghiệm tốt, cách tiếp cận phù hợp của số hoá truyền hình sẽ giúp Việt Nam thực hiện thành công các chuyển đổi tiếp theo

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Hội nghị trực...