• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Nâng cấp phần mềm phục vụ công tác ấn định và cấp phép tần số vô tuyến điện của Cục Tần số vô tuyến điện.
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Chủ đầu tư Cục Tần số vô tuyến điện