• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện
Ngày tạo 26/09/2017
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile.
Thiết bị phòng chống mã độc APT thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện
Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện
Thi công xây lắp thuộc dự án Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ
Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile..
Di chuyển hệ thống ăng ten vệ tinh về Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia
Thiết bị phòng chống mã độc APT
Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, lắp đặt bổ sung bộ điều khiển biến tần
Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện
Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành
Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)
Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735.
Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn
Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên
Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo
Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát
Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm
Thiết bị dự phòng cho hệ thống RS
Linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát tần số
Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735
Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku
Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh
Thiết bị mở rộng kết nối mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo
Chủ đầu tư Cục Tần số vô tuyến điện
Nguồn vốn đầu tư Kinh phí chi thường xuyên năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện