• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Thiết bị, vật tư dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động
Hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (thời hạn 1 năm)
Hệ thống cấp phép điện tử
Hệ thống phòng chống thư rác
License cho 02 thiết bị tường lửa (thời hạn 02 năm)
Sửa chữa Card CPU dự phòng (SN:BA02629)
Thuê dịch vụ thẩm định giá băng tần 2.6GHz cho thông tin di động
Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (thông báo lần 2)
Bảo dưỡng hệ thống điều hòa
Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện
Phần mềm đăng ký tần số quốc tế
Bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)
Bảo dưỡng điều hòa
Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (đấu thầu lại)
Dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện
Sửa chữa Card DSP (SN:0831008) trạm TCI Phú Yên
Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen
Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết
Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát GRINTEK (GEW)
Máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII
Linh kiện phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát
Máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV
Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện
Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện
Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam