• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S
Ngày tạo 05/09/2018
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S
Chủ đầu tư Cục Tần số vô tuyến điện
Nguồn vốn đầu tư Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện