• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Gói số 9 – Thi công cọc móng, tường vây và tầng hầm

Thuộc dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện – tầng 6, số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: Từ 08 giờ, ngày 06 tháng 6 năm 2012 đến 14 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6 năm 2012

Nội dung chi tiết

- Tên bên mời thầu: Cục Tần số vô tuyến điện.

- Tên gói thầu: Gói số 9 – Thi công cọc móng, tường vây và tầng hầm.

- Tên dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

- Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển.

- Thời gian phát hành HSMST từ 08 giờ, ngày 06 tháng 6 năm 2012 đến 14 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMST: Ban Dự án 115 Trần Duy Hưng, Cục Tần số vô tuyến điện. Tầng 4, toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax/E-mail: 043 556 4919/043 556 4930/lichpt@rfd.gov.vn.

- Địa điểm nhận HSDST: Ban Dự án 115 Trần Duy Hưng, Cục Tần số vô tuyến điện. Tầng 4, toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

-  Thời điểm đóng sơ tuyển: 14 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2012.

HSDST sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6 năm 2012 tại Phòng họp số 1, toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cục Tần số vô tuyến điện kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Hà Nội, ngày ___ tháng 5 năm 2012

KT CỤC TRƯỞNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

                                                      Nguyễn Ngọc Duyên