• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II và Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động thuộc gói thầu 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động'

Thuộc dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 03/09/2019 - 08:04

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 27/09/2019 - 09:00

Nội dung chi tiết