• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Mua sắm 01 xe kiểm soát lưu động và các thiết bị phụ trợ kèm theo_Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Thuộc dự án: Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện – tầng 6, số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: Từ ngày 23/7/2009 đến trước 09h30 ngày 25/8/2009 (trong giờ hành chính)

Giá bán hồ sơ: 100USD (một trăm đô la Mỹ)

Thời gian đóng thầu: 09h30 ngày 25/8/2009

Nội dung chi tiết

Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế cho gói thầu "Mua sắm 01 xe kiểm soát lưu động và các thiết bị phụ trợ kèm theo" thuộc dự án "Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V".

 

-               Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 23/7/2009 đến trước 09h30 ngày 25/8/2009 (trong giờ hành chính)

-               Thời điểm đóng thầu: 09h30 ngày 25/8/2009.

 

Hồ sơ mời thầu cho gói thầu trên sẽ được phát hành tại địa điểm: Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện – tầng 6, số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 100USD (một trăm đô la Mỹ)

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu theo địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện

Tầng 6, số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel.: 84 4 35564919/Ext. 619; Fax: 84 4 35564934.

 

Đại diện các nhà thầu được mời tham dự và chứng kiến buổi mở thầu tổ chức tại Cục Tần số vô tuyến điện.