• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Thiết bị hiệu chuẩn, giám sát xung phóng tĩnh điện ESD; thiết bị hỗ trợ đo kiểm đối với các thiết bị thu phát vô tuyến dùng trong thông tin vệ tinh; bộ tạo tín hiệu chuẩn 10MHz; máy đo tổng hợp dải tần đến 3GHz

Thuộc dự án: Gói thầu Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Cục Tần số vô tuyến điện, Tầng 24 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: từ 08h00 ngày 30/6/2017 đến 10h00 ngày 12/7/2017 (trong giờ hành chính)

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: 10h00 ngày 12/7/2017

Nội dung chi tiết