• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Cục Tần số vô tuyến điện, Tầng 24 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung chi tiết