• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

“Thuê dịch vụ đón, tiễn khách và trang trí phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam”

Dự án: Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin Asean lần thứ 15 tại Việt Nam

08/11/2015

Thông báo mời thầu gói thầu số 19 – Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất

Dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

04/11/2015

Bảo hiểm công trình

Dự án: Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia.

27/10/2015

Mua 21 bộ máy tính để bàn

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

12/10/2015

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

12/08/2015

Cung cấp và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu thuộc dự án Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

12/08/2015

Xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật

Dự án: Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia.

29/06/2015

Mua sắm hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số giai đoạn 1.

Dự án: Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số

01/06/2015

Gói số 9 – Thi công cọc móng, tường vây và tầng hầm

Dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

06/06/2012

Sản xuất và lắp dựng cột anten (gói thầu số 2) thuộc dự án đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

20/09/2010