• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia (nay là Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I)”

Thuộc gói thầu: Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia (nay là Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I)

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt

Giá trúng thầu: Giá trúng thầu: 868.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tám triệu đồng).