• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Linh kiện dự phòng cho hệ thống kiểm soát tần số HF

Thuộc gói thầu: Linh kiện dự phòng cho hệ thống kiểm soát tần số HF

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật- TECHNIMEX

Giá trúng thầu: 4.603.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác