• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Thuộc gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển giao công nghệ Đông Á.

Giá trúng thầu: 495.000.000 đồng