• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng

Gói thầu: Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng

17/08/2017

Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

10/08/2017

Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Gói thầu: Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

10/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “ Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội ”

Gói thầu: Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

10/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 3 “Cải tại và xây dựng mặt bằng lắp đặt phòng đo EMC 10m” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh”

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m..

21/03/2017

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tòa nhà Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tòa nhà Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện

29/12/2016

Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 1 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh”

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m

22/12/2016

Mua sắm phần mềm hiệu chuẩn

Gói thầu: Mua sắm phần mềm hiệu chuẩn

04/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị CNTT

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

14/03/2016

Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

Gói thầu: Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

27/01/2016