• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

Gói thầu: Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

24/08/2017

Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

Gói thầu: Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

17/08/2017

Thiết bị dự phòng cho hệ thống R&S

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống RS

17/08/2017

Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng

Gói thầu: Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng

17/08/2017

Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

10/08/2017

Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Gói thầu: Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

10/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “ Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội ”

Gói thầu: Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

10/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 3 “Cải tại và xây dựng mặt bằng lắp đặt phòng đo EMC 10m” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh”

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m..

21/03/2017

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tòa nhà Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tòa nhà Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện

29/12/2016

Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 1 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh”

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m

22/12/2016