• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Kết quả đấu thầu Gói thầu "Dịch vụ quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện"

Gói thầu:

25/08/2022

Thông báo trúng thầu gói thầu “Thiết bị thay thế trạm kiểm soát V/UHF (trạm cố định) tại Củ Chi” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 (đợt 03) của Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu “Thiết bị thay thế trạm kiểm soát V/UHF (trạm cố định) tại Củ Chi” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 (đợt 03) của Cục Tần số vô tuyến điện

22/04/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV-Cần Thơ”

Gói thầu: Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV-Cần Thơ”

28/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia (nay là Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I)”

Gói thầu: Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia (nay là Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I)

22/01/2022

Gói thầu “Mua bảo hiểm Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Gói thầu “Mua bảo hiểm Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

17/12/2021

Kết quả trúng thầu gói thầu "Linh kiện dự phòng của hệ thống thiết bị TCI"

Gói thầu: Thông báo mời thầu gói thầu "Linh kiện dự phòng của hệ thống thiết bị TCI"

30/11/2021

Thông báo kết quả trúng thầu "Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió"

Gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió”

17/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Sửa chữa tủ điện trung thế"

Gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Sửa chữa tủ điện trung thế”

05/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động"

Gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động”

05/11/2021

Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện/

Gói thầu: Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện/

29/10/2021