• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Kết quả trúng thầu gói thầu "Linh kiện dự phòng của hệ thống thiết bị TCI"

Gói thầu: Thông báo mời thầu gói thầu "Linh kiện dự phòng của hệ thống thiết bị TCI"

30/11/2021

Thông báo kết quả trúng thầu "Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió"

Gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió”

17/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Sửa chữa tủ điện trung thế"

Gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Sửa chữa tủ điện trung thế”

05/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động"

Gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động”

05/11/2021

Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện/

Gói thầu: Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện/

29/10/2021

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen/

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen./

29/10/2021

Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Gói thầu: Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió

28/10/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

Gói thầu: Mời thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

06/10/2021

Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

29/07/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt 03 trạm kiểm soát cố định và 01 trạm trung tâm điều khiển” thuộc dự án “Đầu tư các trạm kiểm soát cố định cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V”

Gói thầu:

01/06/2021