• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Gói thầu: Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió

28/10/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

Gói thầu: Mời thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

06/10/2021

Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

29/07/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt 03 trạm kiểm soát cố định và 01 trạm trung tâm điều khiển” thuộc dự án “Đầu tư các trạm kiểm soát cố định cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V”

Gói thầu:

01/06/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt 02 trạm kiểm soát cố định và 01 trạm trung tâm điều khiển” thuộc dự án “Đầu tư các trạm kiểm soát cố định cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II”

Gói thầu:

01/06/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió”

Gói thầu: “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió” thuộc kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2020 (lần 02) của Cục Tần số vô tuyến điện

11/12/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Dịch vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên”

Gói thầu: Dich vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên

08/12/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

07/12/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình"

Gói thầu:

27/11/2020

Bão dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động

Gói thầu:

25/11/2020