• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió”

Gói thầu: “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió” thuộc kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2020 (lần 02) của Cục Tần số vô tuyến điện

11/12/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Dịch vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên”

Gói thầu: Dich vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên

08/12/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

07/12/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình"

Gói thầu:

27/11/2020

Bão dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động

Gói thầu:

25/11/2020

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

19/11/2020

Mua sắm thiết bị triển khai mạng LAN Campus tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Gói thầu:

18/11/2020

Lắp đặt biển Led.

Gói thầu: Lắp đặt biển Led.

20/10/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại...

Gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại...

02/10/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen.

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen..

24/09/2020