• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Gói thầu: Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

04/10/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

Gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

03/10/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

Gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

27/09/2019

Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

Gói thầu: Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

06/08/2019

Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống bãi đỗ xe tự động

Gói thầu: Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống bãi đỗ xe tự động

12/07/2019

Mua thiết bị, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió.

Gói thầu: Mua thiết bị, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió.

01/07/2019

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ thẩm định giá băng tần 2.6GHz cho thông tin di động”

Gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá băng tần 2.6GHz cho thông tin di động

28/01/2019

License cho 02 thiết bị tường lửa (thời hạn 02 năm)

Gói thầu: License cho 02 thiết bị tường lửa (thời hạn 02 năm)

18/01/2019

Hệ thống cấp phép điện tử

Gói thầu: Hệ thống cấp phép điện tử

28/12/2018

Hệ thống phòng chống thư rác

Gói thầu: Hệ thống phòng chống thư rác

28/12/2018