• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Đảng, đoàn thể
  • Đảng bộ

Giới thiệu tóm tắt về Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện

16/10/2014

Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, tiền thân là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Bưu điện, được thành lập năm 1993. Đến năm 1998, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Bộ Bưu chính Viễn thông và từ năm 2004 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến tháng 10/2014, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện có 152 đảng viên, sinh hoạt tại 15 Chi bộ trực thuộc.

Qua hơn 21 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện đã đạt nhiều thành tích nổi bật, luôn được tổ chức Đảng cấp trên đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng, như:  Cờ thi đua của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (giai đoạn 2007 - 2011), Bằng khen của Đảng bộ khối cơ quan kinh tế Trung ương (giai đoạn 2007 - 2009), Giấy khen của Đảng bộ Bộ TT&TT (năm 2004) và được công nhận Danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” giai đoạn 2003 - 2013,…

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Trung

2. Đồng chí Trần Mạnh Tuấn

3. Đồng chí Lê Thái Hòa

4.Đồng chí Nguyễn Phương Anh

5. Đồng chí An Xuân Hải

6.Đồng chí Vũ Thu Hiền

7. Đồng chí Nguyễn Phương Đông

8. Đồng chí Trịnh Khắc Cường

9. Đồng chí Trương Công Hạnh

10. Đồng chí Đặng Thị Thiên Hằng

11. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Ban thường vụ Đảng Ủy Cục Tần số vô tuyến điện gồm 3 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Trung

2. Đồng chí Trần Mạnh Tuấn

3. Đồng chí Lê Thái Hòa

Đồng chí Nguyễn Đức Trung giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện

Đồng chí Trần Mạnh Tuấn và Đồng chí Lê Thái Hòa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện