• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Xin hỏi là thay đổi như vậy thì tín hiệu đường truyền hay các sóng về kênh trước đây có bị thay đổi không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn chưa rõ nên Ban Quản trị chưa đưa ra được câu trả lời cụ thể.

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác