• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Cho tôi hỏi huyện Sơn Động của tỉnh Bắc Giang đã phủ sóng DVB t2 chưa và đài phát sóng được đặt ở đâu ?

20/12/2017

Trả lời

Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thuộc khu vực miền núi, địa hình phức tạp, khó khăn trong triển khai truyền hình số mặt đất và hiện tại chưa được phủ sóng DVB-T2.

20/12/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác