• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Cho tôi hỏi đầu thu kỹ thuật số cũ bây giờ không thu được kênh nào và có cách nào khắc phục được không hay là phải mua đầu kỹ thuật số đời mới.

27/10/2017

Trả lời

Hiện nay, địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có thể thu xem truyền hình số mặt đất được VTV, RTB phát sóng theo chuẩn DVB-T2.

Trước tiên, bạn cần kiểm tra đầu thu kỹ thuật số là dòng thiết bị thu xem truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T hay DVB-T2. Trường hợp đây là đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T, thì không thể thu xem truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2. Để có thể thu xem truyền hình số mặt đất DVB-T2, bạn cần phải trang bị đầu thu truyền hình số  theo chuẩn DVB-T2 hoặc trang bị TV có chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

27/10/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác