• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Tôi đang ở giữa trung tâm nội thành Hải Phòng , do phát triển đô thị có rất nhiều nhà cao tầng trong thành phố che chắn mất sóng , sóng truyền hình số của đài VTV phát trên mạng đa tần kênh 43 tần số 650 Mhz tín hiệu yếu còn chập chờn , rất nhiều nhà không thu xem được do đài phát ở xa nằm ngoài trung tâm nội thành, tôi đã xoay angten mọi hướng và làm theo các cách khác nhau mà không thu xem được.

24/10/2017

Câu hỏi khác