• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Có quy định tiêu chuẩn gì cho đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 không?

07/11/2014

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dành cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04/12/2012.

Theo quy định, các đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 hoặc TV có tích hợp đầu thu thu truyền hình số DVB-T2 khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hàng hóa, dấu hợp quy và phải dán biểu trưng truyền hình số mặt đất.

07/11/2014

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác