• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Khi lộ trình số hóa truyền hình hoàn tất, nếu tôi không có TV tích hợp đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 hay không có đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 là tôi sẽ không còn xem được TV nữa có đúng không?

06/11/2014

Trả lời

- Khi hoàn thành lộ trình số hóa truyền hình thì truyền hình tương tự mặt đất sẽ bị ngừng phát sóng. Do vậy, nếu không có đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 hoặc TV có tích hợp đầu thu truyền hình số mặt đất DBT-T2 thì bạn sẽ không thu được truyền hình mặt đất nữa.

- Truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV đều không bị ảnh hưởng khi truyền hình mặt đất bị ngừng phát sóng. Vì vậy, bạn có thể thuê dịch vụ để xem các truyền hình này.

06/11/2014

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác