• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 4: Do thiết bị cũ của Đài PTTH chúng tôi bị hỏng nên chúng tôi chuyển sang dùng thiết bị mới. Thiết bị này sử dụng cùng tần số, công suất phát như cũ, xin hỏi có phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép hay không?

20/04/2019

Trả lời

Ngoài tần số, công suất phát được qui định trên giấy phép; bản khai còn qui định rất nhiều các tham số khác. Vì vậy, khi chuyển sang dùng thiết bị mới Quý Đài cần làm hồ sơ sửa đổi bổ sung cung cấp các thông tin: tên máy phát, số chứng nhận hợp quy và dải tần hoạt động của máy phát.

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác