• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 8: Vì sao các tuyến viba sử dụng một cặp kênh ở hai phân cực khác nhau đứng và ngang lại đóng phí như sử dụng 2 cặp kênh?

25/04/2019

Trả lời

Các tuyến viba sử dụng một cặp kênh ở hai phân cực khác nhau đứng và ngang nhằm mục đích nâng cao dung lượng truyền dẫn. Trong trường hợp đơn vị này sử dụng 1 cặp kênh ở 1 phân cực thì cặp kênh đó ở phân cực còn lại vẫn có thể được cấp phép cho đơn vị khác. Do đó các tuyến viba 1 cặp kênh ở 2 phân cực được coi có mức chiếm dụng tần số gấp đôi so với tuyến viba sử dụng 1 cặp kênh ở 1 phân cực. Vì vậy, phí sử dụng tần số của tuyến viba này được tính cho 4 tần số (như sử dụng 2 cặp kênh).

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác