• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 11: Hiện Công ty chúng tôi đang sử dụng bộ đàm, công suất < 5W, đã đăng ký sử dụng 03 năm đến Tháng 8/2021, dải tần VHF. Nay chúng tôi muốn đổi sang sử dụng tần số UHF, thì với các thiết bị bộ đàm <5W thì chi phí sử dụng sẽ là bao nhiêu, và lệ phí đã đăng ký dải tần VHF cũ đến 2021 kia thì có được hoàn lại không?

28/04/2019

Trả lời

Về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số:

Theo quy định tại điểm 3 điều 16 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép, hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bao gồm: bản khai theo mẫu 1g ( trong đó kê khai đầy đủ chính xác các thông số kỹ thuật của thiết bị tại phụ lục 1, ví dụ: thay đổi dải tần phải kê khai lại dải tần mới của thiết bị, số giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị mới, v..v.....). 

2. Về Lệ phí và Phí sử dụng:

  • Lệ phí cấp giấy phép được tính theo lệ phí sửa đổi giấy phép có tính toán lại tần số
  • Về phí sử dụng tần số: mạng thông tin vô tuyến điện của Quý Công ty không thay đổi cấu hình mạng, chỉ thay đổi tần số hoạt động từ VHF sang UHF, nên phí sử dụng tần số không thay đổi. Do đó Quý Công ty không được hoàn phí sử dụng tần số.

3. Đối với trường hợp cụ thể của Quý Công ty, nếu mạng thông tin vô tuyến điện của Quý Công ty không thay đổi gì về cấu hình mạng ( vẫn là mạng nội bộ tại phạm vi được phép phát sóng cũ) chỉ thay đổi thiết bị từ VHF sang UHF, giấy phép cũ được sử dụng đến tháng 8/2021 thì Cục Tần số vô tuyến điện sẽ giải quyết hồ sơ sửa đổi bổ sung của Quý Công ty như sau: Cấp giấy phép sửa đổi cho Quý Công ty trong đó tần số mới theo dải UHF, thời hạn của giấy phép vẫn giữ nguyên đến tháng 8/2021; Ra thông báo phí trong đó tính lệ phí cấp lại giấy phép (có tính toán lại tần số): 300.000 VNĐ. 

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác