• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 12: Công ty tôi đã đăng kí sử dụng tần số 141.000 cho 10 máy bộ đàm, bây giờ chúng tôi muốn sử dụng thêm 5 máy bộ đàm nữa tại tần số này thì có cần phải làm thủ tục đăng kí thêm hay không? Thủ tục như thế nào.

29/04/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm 3 điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép quy định khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn) thì phải làm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép

Về thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép:

Theo quy định tại điểm 3 điều 16 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép, hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bao gồm: bản khai theo mẫu 1g ( trong đó kê khai đầy đủ chính xác các thông số kỹ thuật của thiết bị tại phụ lục 1, ví dụ: thay đổi tổng số thiết bị trong mạng, dải tần hoạt động của thiết bị, số giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị mới, v..v.....). 

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác