• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 16: Tôi hiện đang làm việc tại đài phát thanh của 01 huyện miền núi. Tôi có nghe nói đến quy định mới về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi điều khoản chuyển tiếp đối với đài truyền thanh không dây được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào?

03/05/2019

Trả lời

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT quy hoạch sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM, bao gồm việc bố trí và quy định điều kiện sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM băng tần 87-108 MHz và quy định điều kiện sử dụng tần số đối với các đài truyền thanh không dây, các đài phát lại phát thanh FM; quy hoạch mới mang lại hiệu quả rất cao về sử dụng phổ tần số, tối ưu và mở rộng vùng phủ sóng FM của VOV, đồng thời tăng số lượng kênh chương trình phát thanh đến với độc giả.

Đối với truyền thanh không dây, điều khoản chuyển tiếp được quy định tại khoản 3, điều 6 Thông tư 37/2017/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

a) Đài truyền thanh không dây được cấp mới giấy phép hoạt động trong băng tần 54-68 MHz;

b) Không đầu tư mới, không cấp mới giấy phép cho đài truyền thanh không dây trong băng tần 87-108 MHz;

c) Các đài truyền thanh không dây đã được cấp phép trong băng tần 87-108 MHz không được gây nhiễu và không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại từ các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần số 87-108 MHz và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác; trường hợp gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần 87-108 MHz và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, đài truyền thanh không dây phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ nhiễu có hại; nếu không loại bỏ được nhiễu có hại thì phải ngừng sử dụng.

- Để nắm thêm chi tiết, Quý Khách hàng tham khảo các nội dung tại Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành ngày 07/12/2017.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác