• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 21: Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài tàu cho Tổ chức, cá nhân khi mua,bán lại tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

08/05/2019

Trả lời

- Đối với Tổ chức, cá nhân mua lại tàu biển, phương tiện thủy nội địa: Thực hiện kê khai đầy đủ các tham số kỹ thuật của thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo mẫu 1h đã được Bộ Thông tin Truyền thông ban hành gửi Cục Tần số vô tuyến điện hoặc các trung tâm Tần số VTĐ khu vực.

+ Đối với cá nhân, Hộ kinh doanh: Ngoài bản khai 1h cần bổ sung thêm Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn (Đối với cá nhân) hoặc Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Đối với hộ kinh doanh). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp Tổ chức, cá nhân vẫn giữ nguyên hô hiệu báo (call sign), Tổ chức, cá nhân cung cấp bản sao hợp đồng mua bán hoặc biên bản bàn giao hoặc quyết định đặt tên tàu của Cục Đăng kiểm trong đó có ghi nội dung trao đổi mua bán.

- Đối với Tổ chức, cá nhân bán tàu biển, phương tiện thủy nội địa (nếu đã được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài tàu): Thực hiện thủ tục ngừng sử dụng giấy phép VTĐ.

- Chi tiết quy định tại Điều 17 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015. 

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác