• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 24: Đài tàu cá có phải đóng phí sử dụng tần số VTĐ không? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này?

11/05/2019

Trả lời

- Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá (Đài tàu cá) hoạt động trong các băng tần dành cho phương tiện nghề cá ở Việt nam thuộc trường hợp được miễn thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại khoản 8 điều 5 Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên không được miễn lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá được quy định tại chỉ tiêu 4 Phần I Mục A ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể mức lệ phí 50,000 đồng (mức thu một lần cấp).

- Để biết thêm các trường hợp được miễn cấp phép, Quý khách hàng xem thêm tại điều 5 Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác