• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 32: Chúng tôi là phóng viên của phóng viên KBS sắp tới sẽ đến Việt Nam để đưa tin chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc đến thăm chính thức Việt Nam, chúng tôi có mang theo thiết bị vô tuyến điện, mong quý cơ quan hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho chúng tôi

19/05/2019

Trả lời

Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ cho Phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn.

1. Đối với đài vô tuyến điện (trừ đài vệ tinh trái đất):

Theo quy định tại khoản 2 điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ TTTT, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1k Phụ lục 2 của Thông tư.

2. Đối với đài vệ tinh trái đất, hồ sơ bao gồm:

-Bản khai theo mẫu 1m Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ TTTT.

-Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp (đối với phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài).

(Theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA ngày 03/03/2006).

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác