• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 35: Cách đây 2 năm Đại sứ quán chúng tôi đã đăng ký giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động. Đến nay chúng tôi muốn sử dụng thêm 05 năm nữa thì chúng tôi làm hồ sơ có cần văn bản đề nghị của Bộ Ngoại giao hay không? Hồ sơ gia hạn gồm những gì?

22/05/2019

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đối với đài vô tuyến điện của Cơ quan đại diện nước ngoài gồm:

  • Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này;
  • Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông có liên quan (nếu giấy phép được cấp trước đây có thay đổi)

Như vậy theo quy định thì hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng và thiết bị vô tuyến điện của Quý Cơ quan không cần văn bản để nghị của Bộ Ngoại giao

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác