• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 41: Chúng tôi là một Đại sứ quán tại Hà Nội, trong tháng sau Bộ trưởng Bộ Nội vụ của chúng tôi sẽ sang thăm và làm việc với Bộ Công an – Nước CHXHCN Việt nam. Đoàn tùy tùng có mang theo các thiết bị liên lạc vệ tinh. Vì vậy mong quý cơ quan cho chúng tôi biết nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nói trên.

28/05/2019

Trả lời

Theo quy định tại khoản 3.1, điều 2, mục II của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA giữa Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài, cơ quan chủ quản đón đoàn là đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh của đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Vì vậy, đối với trường hợp của Đại sứ quán. Bộ Công an sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác