• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 49: Cách đây 5 năm chúng tôi đã được cấp 10 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ hàng không có phối hợp tần số quốc tế. Đến nay 10 giấy phép này đã sắp hết hạn thì chúng tôi có phải phối hợp tần số quốc tế lại hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

06/06/2019

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2, điều 9 của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải, : Trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 30 ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Thông tư này; Như vậy việc gia hạn giấy phép không cần phải phối hợp tần số quốc tế.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác