• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Phổ biến các quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài truyền thanh không dây

03/12/2018

(rfd.gov.vn)- Tại Hội nghị “Đào tạo triển khai các nội dung Tiêu chí số 8 và công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới” do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức ngày 21/11/2018, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III đã phổ biến các quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài truyền thanh không dây.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, đại diện Trung tâm III đã phổ biến các quy định hiện hành liên quan đến công tác quản lý, sử dụng truyền thanh không dây (TTKD); quy hoạch về băng tần dành cho đài TTKD; các vụ can nhiễu do đài TTKD thường gây ra cho các mạng đài vô tuyến điện khác; các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá và thiết bị TTKD băng tần từ 54 đến 68 MHz sử dụng kỹ thuật điều tần; các vi phạm thường gặp đối với các đài truyền thanh không dây và mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành; hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài TTKD.

Đặc biệt, đại diện Trung tâm III nhấn mạnh chỉ xem xét cấp giấy phép tần số cho những chủng loại máy phát đã được chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn; các đơn vị khi thay thế hoặc đầu tư mới máy phát TTKD phải đảm bảo thiết bị hoạt động trong dải tần 54 đến 68 MHz và đã được hợp quy và hợp chuẩn; công suất phát tối đa 30W, trường hợp máy phát có công suất lớn hơn, thì phải có khả năng điều chỉnh mức công suất phát; khuyến khích sử dụng các bộ mã hóa có chức năng kích hoạt  việc tự động đóng/mở nguồn điện cho các cụm loa thu.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự đã được quán triệt việc quản lý chất lượng phát xạ đối với đài TTKD theo tinh thần Chị thị số 03/2011/CT-BTTTT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TTTT, về tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với thiết bị phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dây.

Tiến Dũng – Trung tâm 3