• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Chi 27 tỷ đồng hỗ trợ đầu thu số cho người nghèo ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam

26/01/2015

(rfd.gov.vn)- Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ TT&TT về việc sử dụng khoảng 27 tỷ đồng từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thành phố Đà Nẵng và 5 huyện trong khu vực Bắc Quảng Nam.

Chính phủ đã đồng ý cho Bộ TT&TT sử dụng 27 tỷ đồng từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để mua đầu thu số hỗ trợ cho người nghèo ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam

Theo chinhphu.vn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý với đề nghị của Bộ TT&TT về việc sử dụng khoảng 27 tỷ đồng từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thành phố Đà Nẵng và 5 huyện trong khu vực Bắc Quảng Nam.

Việc hỗ trợ trên để thực hiện Đề án số hóa, truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 quy định tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính cân đối sử dụng kinh phí của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong năm 2015; hướng dẫn cụ thể phương thức thực hiện, mức hỗ trợ; kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo danh sách được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bộ TT&TT đang trong quá trình xây dựng Thông tư thí điểm hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được nhà nước hỗ trợ đầu thu số ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam. Dự kiến thông tư này sẽ được ban hành sớm để có thể tổ chức đấu thầu mua đầu thu trong tháng 3/2015, sau đó sẽ tổ chức phát cho các đối tượng được hỗ trợ trước thời điểm tắt sóng analog ở khu vực này vào ngày 1/7/2015.

Tiểu ban giúp việc của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình cũng dự kiến sẽ chi tối đa khoảng 650.000 đồng/đầu thu (đã bao gồm cả anten) để phát cho người nghèo. Việc mua sắm sẽ được giao cho địa phương tổ chức đấu thầu theo quy định của nhà nước.

Theo Quyết định 2451/QĐ-TTg, từ năm 2012 - 2015, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I (trong đó có Đà Nẵng) để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình Trung ương và địa phương trên địa bàn. Trước ngày 31/12/2015, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm này.

M.Q

(ICTnews)

Các bài viết khác