• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Văn phòng Ban chỉ đạo số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất làm việc tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

03/03/2015

(rfd.gov.vn)- Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Đoàn công tác của Văn phòng Ban chỉ đạo số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, do ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện là trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam và Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

Đoàn công tác Văn phòng Ban chỉ đạo số hóa truyền hình làm việc tại Quảng Nam           

        Nội dung các buổi làm việc nhằm lấy ý kiến của các Sở đóng góp cho dự thảo Thông tư "hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số theo Đề án số số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn Đà Nẵng và bắc Quảng Nam".

          Tại các buổi làm việc, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam và 04 huyện bắc Quảng Nam (Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An) và các đơn vị liên quan đã có những ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư, nội dung tập trung vào mức hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cận nghèo có đối tượng chính sách; tiêu chuẩn chất lượng của đầu thu truyền hình số; trách nhiệm của nhà thầu cung cấp đầu thu trong việc lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì khi cấp phát thiết bị đầu thu cho các hộ dân được hỗ trợ; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ đầu thu; trách nhiệm của đối tượng được hỗ trợ; các biểu mẫu ban hành kèm thông tư.

          Ông Đoàn Quang Hoan giải đáp một số thắc mắc của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam và các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự để báo cáo Ban chỉ đạo xem xét bổ sung vào Thông tư. 

Đoàn công tác Văn phòng Ban chỉ đạo số hóa truyền hình làm việc tại Đà Nẵng

          Ông Đoàn Quang Hoan đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông cần tập trung đóng góp ý kiến cho các nội dung điều kiện của hồ sơ mời thầu cung cấp đầu thu; cung cấp đầy đủ và chính xác danh sách hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn được hỗ trợ đầu thu. Khi Thông tư được ban hành, để thực hiện tốt việc hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cận nghèo có đối tượng chính sách, nhằm góp phần đảm bảo thực hiện việc tắt sóng truyền hình tương tự chuyển sang phát sóng truyền hình số tại thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/07/2015, các Sở Thông tin và Truyền thông cần nhanh chóng tham mưu cho UBND tỉnh/thành ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã tham gia các công việc như thống kê cung cấp danh sách hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn được hỗ trợ đầu thu, kiểm tra, giám sát nhà thầu trong việc cung cấp và lắp đặt thiết bị đầu thu cho các gia định được hỗ trợ, xác nhận số liệu, xác nhận đơn xin hỗ trợ của hộ dân,....

Tiến Dũng TT3

Các bài viết khác