• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Kiểm soát tần số bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn 06 tỉnh miền Duyên Hải phía Đông Bắc

10/11/2015

(rfd.gov.vn)- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý can nhiễu có hại, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn các tỉnh miền Duyên Hải phía Đông Bắc, ngay từ đầu tháng 9 cùng năm, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã chủ động phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn nắm bắt kế hoạch tổ chức và nhu cầu hỗ trợ kiểm soát, bảo vệ can nhiễu vô tuyến điện tại khu vực tổ chức các Đại hội; lập kế hoạch kiểm soát, xử lý can nhiễu cụ thể đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện cho các Đại hội.

Triển khai công tác kiểm soát tại khu vực diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng từ ngày 20 đến 24/10/2015

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực V đã phối hợp chặt chẽ với các Sở TTTT trên địa bàn, tập trung nhân lực, thiết bị tăng cường kiểm soát bảo vệ can nhiễu 24/24 trên các tần số phát thanh truyền hình, các tần số trực canh hàng hải, hàng không,…; các tần số phục vụ công tác tổ chức và bảo vệ Đại hội theo đề nghị của Ban tổ chức Đại hội.

Kiểm soát tại khu vực diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ ngày 31/10 đến 02/11/2015

Đến nay, 06 tỉnh trên địa bàn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ can nhiễu, đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin VTĐ, đặc biệt là các hệ thống thông tin VTĐ phục vụ công tác tổ chức trong thời gian diễn ra các Đại hội.

Nguyễn Hằng – Trung tâm V