• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Tin tức
  • Hoạt động sự kiện

Phổ biến các quy định về sử dụng tần số truyền thanh không dây

11/12/2017

(rfd.gov.vn)- Trong các ngày từ 04/12 đến 08/12/2017, tại 02 lớp tập huấn “Triển khai Chương trình viễn thông công ích và một số nhiệm vụ QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2017” do Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An chủ trì tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An, Trung tâm Tần số VTĐ khi vực VI đã phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng tần số VTĐ của Đài truyền thanh không dây.

Tham dự tập huấn, có hơn 300 đại biểu là đại diện các Phòng Văn hóa thông tin, lãnh đạo UBND xã, cán bộ VHTT xã và cán bộ làm công tác lao động chính sách xã của 07 huyện, thị: Quỳ Hợp, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu và TX Thái Hòa; đại diện lãnh đạo Sở TTTT, Sở Nội vụ và Sở Y tế của tỉnh Nghệ An.

 

Toàn cảnh lớp Tập huấn

 

Các huyện, thị xã tham gia tập huấn đợt này đều là các huyện, thị miền núi của tỉnh Nghệ An, nên hệ thống các Đài truyền thanh không dây cấp xã đang được chú trọng đầu tư, thay thế cho hệ thống truyền thanh có dây đã lạc hậu. Chính vì vậy, trong chuyên đề về tần số VTĐ, đại diện của Trung tâm VI đã tập trung giới thiệu các quy định về quản lý tần số và thiết bị của Đài truyền thanh không dây như: Quy hoạch tần số, thủ tục cấp phép tần số đối với Đài truyền thanh không dây; đặc biệt, đại diện Trung tâm VI nhấn mạnh: Khi đầu tư thiết bị đài truyền thanh không dây phải có giấy chứng nhận hợp quy và phải làm thủ tục cấp phép tần số trước khi đưa thiết bị vào sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước.

Ngoài các nội dung trên, đại diện Trung tâm VI cũng đã giới thiệu về cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số VTĐ; xu hướng phát triển của thông tin vô tuyến.

Trước đó, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Sở TTTT, Sở Y tế Nghệ An trình bày các chuyên đề về Chương trình viễn thông công ích, an toàn thực phẩm.

 

Phan Văn Hòa- Trung tâm VI