• Trang chủ
  • Dịch vụ kỹ thuật - đo kiểm vô tuyến điện

Dịch vụ kỹ thuật - đo kiểm vô tuyến điện, EMC

13/01/2015

1. Đo lường, thử nghiệm vô tuyến điện

- Đo tương thích điện từ (EMC).

- Đo phơi nhiễm trường điện từ.

- Đo tham số của thiết bị vô tuyến, đài vô tuyến điện.

- Đo tiếp đất và chống sét cho các công trình viễn thông, đài phát thanh truyền hình.

2. Lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện.

- Lắp đặt mới, kiểm tra đánh giá hoạt động các thiết bị, hệ thống thiết bị điện tử, đo lường vô tuyến.

- Hiệu chuẩn các thiết bị đo lường tần số vô tuyến (máy thu đo, máy phân tích phổ, máy phát tín hiệu, máy đếm tần, máy đo công suất, thiết bị vô tuyến điện và các thiết bị đo RF khác.

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị vô tuyến điện (các thiết bị trạm kiểm soát vô tuyến điện cố định, các thiết bị kiểm soát lẻ và các thiết bị kiểm soát vô tuyến điện lưu động).

3. Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện;

4Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, tin học và tần số vô tuyến điện;

Thông tin liên hệ:

- Phòng Đo lường – Thử nghiệm, Trung tâm Kỹ thuật, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Email: DLTN.TTKT@rfd.gov.vn; Hotline: 04.35564910
- Phòng Kế hoạch-Phát triển dịch vụ, Trung tâm Kỹ thuật, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Email: KHDV.TTKT@rfd.gov.vn; Hotline: 04.35564982

5. Đăng ký đo kiểm chứng nhận hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông:  http://emc.rfd.gov.vn/Introduce.aspx