Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Cảng Hàng không Đồng Hới - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

13/06/2023

(rfd.gov.vn)-