• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT

31/03/2014

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 21-960 MHz và 1710-2200 MHz.

Tải về tại đây