Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện

21/12/2020

(rfd.gov.vn)- Ngày 08/12/2020, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký ban hành Quyết định số 2188/QĐ-BTTTT, về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết tại đây.

Tải về tại đây