Thông báo về việc tuyển dụng lao động của Trung tâm Kỹ thuật năm 2022

18/01/2022

(rfd.gov.vn)-

    Trung tâm Kỹ thuật trân trọng thông báo:

Tiếp theo Thông báo số 22/TB-TTKT ngày 12/01/2022 của Trung tâm Kỹ thuật về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng, Trung tâm Kỹ thuật thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển lao động  tại mục V của Thông báo nêu trên như sau: 
 
 "Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 11/02/2022 đến hết ngày 10/03/2022."
 
Các nội dung khác của Thông báo số  22/TB-TTKT ngày 12/01/2022 không thay đổi.
 
Trân trọng./.
Tải về tại đây