Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật

21/04/2022

(rfd.gov.vn)- Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 và nội dung ôn tập.

Tải về tại đây