Trung tâm Kỹ thuật Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

19/01/2023

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây