Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Kỹ thuật

09/08/2023

(rfd.gov.vn)-

- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật năm 2023 (Xem chi tiết Quyết định tại đây)
 
- Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Kỹ thuật (Xem chi tiết thông báo tại đây)
 
- Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Kỹ thuật (Xem chi tiết thông báo tại đây)